Удобният магазин - Две плюс две. Алкохол, цигари, хранителни стоки